Lasin rikkomiseen hätätilanteessa

PK0005 Hätävasara